ICT Roadmap

Camarate ICT voert in nauwe samenwerking u als klant de uitwerking van een ICT beleidsplan uit. Vanuit onze jarenlange ervaring hebben wij een model ontwikkeld dat ervoor zorgt dat we efficiënt en gestructureerd een gedegen beleid- en actieplan opleveren.

Werkwijze

De door Camarate gehanteerde werkwijze omvat de volgende stappen:

Stap 1: Business assessment

In een business assessment, waarbij we initiërende gesprekken/intakes voeren met het management, worden de bedrijfs- en ICT-doelstellingen besproken en indien gewenst geformuleerd. De uitkomst van dit overleg wordt gepresenteerd aan directie, waarbij wordt aangegeven wat de uitgangspunten zijn, wat de randvoorwaarden zijn en wat het u oplevert. Mogelijkerwijs heeft u reeds zelf een business assessment opgesteld, of een groot deel daarvan. Indien dit het geval is, komt dat de doorlooptijd en daadwerkelijk bestede uren ten goede.

Stap 2: Technisch assessment

Tijdens de analyse van de huidige ICT-omgeving wordt gekeken naar middelen en technieken, organisatie en automatisering van het beheer, lopende projecten en knelpunten. Tevens zullen de consultants van Camarate ICT zich een beeld vormen van de mogelijkheden  voor optimalisatie en innovatie. In het bijzonder wordt gekeken naar cloud-integratie en IT-security.

Stap 3: Roadmapping

In workshops stemmen wij het beeld af dat in voorgaande stappen is verkregen met de betrokken beslissers en/of medewerkers. Zo bepalen we de doelstellingen en prioriteiten voor uw organisatie en worden de technologische mogelijkheden en valkuilen benoemd. Per doel stellen we de benodigde activiteiten vast en zetten deze in de tijd uit. Ook uw lopende (en geplande) projecten nemen we op in de roadmap en wijzen ze toe aan een doelstelling. Per doelstelling wordt bepaald welke voordelen deze zullen opleveren en wat de uitvoering zal kosten.

Opgeleverd wordt:
Concreet uitgewerkte ICT roadmap, bestaande uit:

  • Documentatie t.a.v. concreet uitgewerkt meerjarenplan
  • Visuele weergave
Stap 4: Presentatie bevindingen

De bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd aan management en/of directie.

 

Camarate ICT

Full Service dienstverlener en Solution provider in ICT, Sourcing, Kennismanagement & Training

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

22 juni 2020 Be WISE check your 365

14 mei 2020 Camarete ICT ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd!

Complete nieuwsoverzicht

Ga naar onze nieuwe website.
Vanaf maart gaan wij verder onder de naam NEXXT. Ga naar onze nieuwe website.