Security Awareness

Security Awareness-programma’s

Camarate ICT biedt in nauwe samenwerking met Camarate Training (camaratetraining.nl) maatwerk security awareness programma’s om het bewustzijn van medewerkers over hun rol in security te verhogen. Onderwerpen worden aangepast op iedere bedrijfsspecifieke situatie. Maar omdat Camarate iedere situatie al wel eens meegemaakt heeft zijn alle onderwerpen al ‘kant en klaar’ en kunnen we snel en goed adviseren over de inhoud. Ieder bedrijf of organisatie heeft andere uitdagingen op beveiligingsgebied. Eerst wordt onderzocht wat het ‘awareness niveau’ is en vervolgens kan dan bepaald worden welke onderwerpen de meeste aandacht verdienen.

Meer informatie of Offerte aanvragen

Maatwerk

Een security awareness programma kan samengesteld worden uit meerdere modules. Het is bewezen dat de effectiviteit van een programma hoger wordt als onderwerpen worden herhaald en dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende media en methodes. Camarate Security beschikt over verschillende ludieke en serieuze modules die de impact en het ‘ankeren’ van de onderwerpen realiseert. Een beter bewustzijn wordt bereikt door alle medewerkers die toegang hebben tot bedrijfsinformatie te trainen om op een juiste manier om te gaan met deze informatie.
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld het correct gebruik van wachtwoorden en hoe op een veilige manier om te gaan met attachments bij email berichten. Maar ook het regelen van toegangsbeveiliging tot gebouwen en op een veilige manier thuiswerken komen tijdens de security awareness training aan bod.

Standaard onderdelen van het Security Awareness programma:
 • Risico’s, persoonlijk, organisatie, opinie
 • Wachtwoorden
 • Wetgeving
 • Wet bescherming Persoonsgegevens
 • Meldplicht datalekken
 • Fysieke IT middelen
 • Phishing Awareness
 • Downloading
 • Browsing
 • Social Media awareness
 • E-banking
 • Van risico verhogend gedrag naar risicoverlagend gedrag
Mystery guest

Een consultant van Camarate probeert met alle mogelijke middelen en manieren om de organisatie binnen te komen en daar informatie te verzamelen of om kritische ruimtes te betreden. Alle acties en bevindingen worden op een bijzondere manier gepresenteerd aan de medewerkers.

Posters en presentaties

Via gedrukte media zoals posters, nieuwsbrieven en presentaties, bijvoorbeeld tijdens een afdelingsoverleg, worden onderwerpen extra uitgelicht en behandeld.
Professionele Faciliteiten
In samenwerking met Camarate Training biedt Camarate Security de benodigde faciliteiten voor onze Awareness programma´s. Wij beschikken over gespecialiseerde trainers, online training mogelijkheden en een professioneel TrainingCenter bij ons op locatie. Indien u liever bij u intern trainen, dan is dit ook mogelijk. Wij beschikken onder meer over mobiele leslokalen (laptops, software en trainingsmaterialen).

Camarate ICT

Full Service dienstverlener en Solution provider in ICT, Sourcing, Kennismanagement & Training

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

23 september 2019 Camarate ICT loopt de Dam tot Dam loop voor het goede doel

23 juli 2019 Onze infrastructuur & Cloud Specialist aan het woord inzake Microsoft Teams

Complete nieuwsoverzicht